top of page

Film til sosial medier - SoMe

Vi vet hva som fungerer i sosiale medier og rådgir våre kunder om hva de må ha fokus på for å treffe riktig. Film til sosiale medier og h Her må vi tenke litt annerledes for å levere en film som snakker til publikum på en annen måte.

Film konvertere raskere og bedre
 


Med film som medie kan du nå ut til publikum på en mer engasjerende måte - Film fanger publikums oppmerksomhet på en enklere måte enn skriftlig eller statisk innhold. 

(Wysowl - video/VideoSurvey 2022)

bottom of page